top of page
Гребло за почистване на сняг

Почистване на сняг и лед - ръчно и машинно

Моторен снгорин за поистван насняг вв Варна

Почистване на сняг и лед във Варна. Предлагаме ви спасение от зимните изненади и затруднения, чрез възможност за професионално снегопочистване, опесъчаване и осоляване срещу заледявания. Според сложността може да се избира между ръчно и машинно почистване.
Бъдете подготвени за зимата и веднага щом заснежаването наближи се свържете с нас за насрочване на прочистване, дори преди да е заваляло, за да сте сигурни, че няма да има изненади пред Вашият дом или офис.

Осоляване о опесъчаване на тротоари, входове, козирки, дворове и др.

Услугата е подходяща за:

 

 • Възрастни хора

 • Заети хора, които нямат време да се грижат за снегопочистването сами

 • Големи площи, които са непосилни за сам човек, особено при ръчно почистване на сняг

 • Превантивна мярка срещу заледявания чрез опесъчаване и/или осоляване

 • Почистване след общинските снегорини, които понякога натрупват огромни камари сняг и лед на неподходящи места

Къде чистим:

 

 • Ринене пред входове

 • Тротоари

 • Големи площи

 • Жилищни и фирмени покриви

 • Покриви на търговски обекти и инрустриални сгради

 • Паркинги

 • Други площи

Ръчно ринене на сняг с гребло
За повече подробности и цени, се обадете още сега на 0899 132343
bottom of page